نرم افزارهای مورد استفاده در طراحی :


Autocad 2016
-Autodesk Inventor 2016
-Autodesk Showcase 2016
-Autodesk 3Ds maxشرکت کیمیا ماشین البرز

1007 785 (263) 98+
1008 785 (263) 98+
1009 785 (263) 98+

[email protected]

البرز، ماهدشت، خیابان سرداران، بین خیابان ششم و هفتم شمالی سمت راست . بن بست زمرد . سمت راست . درب سوم


اطلاعات بیشتر