کلاسیفایر هوایی KFS

روتور تیغه ای این کلاسیفایر بسیار مناسب جهت جداسازی پودرهای نرم بین d97=20-200 میکرون می باشد. این دستگاه از نظر دستیابی به دانه بندی ریز و مصرف انرژی و دقت جدایش و سادگی در تنظیم دانه بندی نسبت به دیگر کلاسیفایرها برتری دارد.

مزایا:

  • تغذیه بصورت ثقلی
  • ثابت بودن دانه بندی در صورت کاهش تغذیه یا افزایش آن
  • طراحی دستگاه برای نگهداری و تعمیرات ساده
  • طراحی روتورهای مختلف برای محصول درشت دانه و ریز دانه
  • طراحی Rinsing air fan برای آببندی فاصله بین روتور و قسمت ثابت خروجی مواد