واحد آسیاب موبایل

مزایای کلیدی:

  •  زمان تحویل کوتاه 
  • عدم نیاز به فونداسیون سنگین و هزینه های نصب کم 
  • عدم وجود اجزای بحرانی مانند چرخ ها، انتقال قدرت با زنجیر، یاتاقان های اصلی و…
  • به حداقل رساندن خرابی اجزای اصلی 
  • لاستیک های کامیون های سنگین به راحتی می تواند بصورت محلی تهیه شود.
  • طراحی نگهدارنده شل و بدنه، نگهداری و تعمیرات سریع و با راندمان را میسر می سازد.
  • قابلیت ساخت متفاوت همانند ته ریزی یا شبکه ای