تانک لیچینگ

  •  قابلیت طراحی و اجرا با ظرفیت های متفاوت
  • طراحی مدولار و نیمه موبایل
  • امکان طراحی کامل سیستم های موبایل معادن با ذخایر کم

طراحی و ساخت داخل با خدمات پس از فروش مناسب