اسکروکانوایر

اسکروها یکی از انواع سیستم های انتقال مواد می باشند. این سیستم توانایی حمل طیف وسیعی از مواد با دانسیته نسبتاً بالا را دارا می باشد. این خصوصیت در کارکرد اسکروها بسیار مهم بوده و علت آن اینست که مارپیچ اسکرو که بر روی شفت مرکزی آن ثابت شده است، در بدنه آن می چرخد و طی این عمل مواد در امتداد کف و کناره ها فشرده شده و در فضاهای خالی مابین مارپیچ و بدنه به حرکت در می آیند. این امر باعث لغزیدن ذرات مواد برروی یکدیگر می شود. با توجه به توان مهندسی و نرم افزاری و تجربیات گذشته در موضوع اسکرو کانوایر خدمات زیر قابل ارایه می باشند.


1- طراحی و محاسبه و یا ساخت انواع اسکرو با هر گام و زاویه تیغه و شفت متصور . برای موارد خاص و در دمای بالا.
2- طراحی و ارایه نقشه ها ی ساخت، اسکرو برای موارد خاص.
3- ساخت اجزا یدکی

بدنه اسکرو در دو مدل U و لوله ای و با قطر های مختلف طراحی می شوند. قطر لوله اصلی و نیز گام پره ها تابعی از ظرفیت می باشد که متناسب با، مواد مختلف طراحی می گردد . سیستم یاتاقان بندی و انتقال قدرت کاملاً در مقابل غبار عایق بندی می باشد که همین مسئله باعث افزایش عمر یاتاقان بندی می گردد .شرکت مهندسی کیمیا ماشین البرز دارای توان طراحی و ساخت انواع سیستمهای اسکرو کانوایر از ظرفیت1 الی 20 تن بر ساعت در فواصل مختلف میباشد.

مزایا:

  • کاهش اتلاف مواد اولیه
  • کاهش اتلاف مواد اولیه
  • حداقل تعمیر و نگهداری 
  • کاهش نیروی انسانی